IRカレンダー

2021年度

2022.01下旬 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021.11中旬 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(2022年3月期 第2四半期)
2021.10下旬 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021.07.30 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021.07中旬 個人投資家向け会社説明会
緊急事態宣言再発令のため中止となりました。
 後日、説明会動画を配信予定です。

2021.06.23 第50回 定時株主総会
2021.05.25 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(2021年3月期)
2021.05.14
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2020年度

2021.01.29 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020.11.25 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(2021年3月期 第2四半期)
2020.10.30 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020.07.31 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020.07.17
個人投資家向けIRセミナー
2020.06.23 第49回 定時株主総会
2020.05.15 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2019年度

2020.01.31 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019.11.19 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(2020年度3月期 第2四半期)
2019.10.31 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019.07.31 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019.07.18 個人投資家向けIRセミナー
2019.06.21 第48回 定時株主総会
2019.05.20 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(2019年3月期)
2019.05.15 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2018年度

2019.01.31 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018.11.14 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018.07.31 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018.07.18 個人投資家向け会社説明会
2018.06.22 第47回 定時株主総会
2018.05.16 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成30年3月期)
2018.05.14 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2017年度

2018.01.31 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017.11.14 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成30年3月期 第2四半期)
2017.10.31 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017.07.31 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017.07.13 個人投資家向け会社説明会
2017.06.23 第46回 定時株主総会
2017.05.18 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成29年3月期)
2017.05.12 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2016年度

2017.01.31 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016.11.16 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成29年3月期 第2四半期)
2016.10.28 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016.07.29 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016.07.08 個人投資家向け会社説明会
2016.06.23 第45回 定時株主総会
2016.05.23 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成28年3月期)
2016.05.12 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2015年度

2016.01.29 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015.11.17 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成28年3月期 第2四半期)
2015.10.30 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015.07.31 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015.07.15 個人投資家向け会社説明会
2015.06.23 第44回 定時株主総会
2015.05.25 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成27年3月期)
2015.05.14 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2014年度

2015.02.05 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2014.11.11 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成27年3月期 第2四半期)
2014.11.05 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2014.09.11 個人投資家向け会社説明会
2014.08.05 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2014.06.24 第43回 定時株主総会
2014.05.19 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成26年3月期)
2014.05.14 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2013年度

2014.02.05 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2013.11.12 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成26年3月期 第2四半期)
2013.11.05 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2013.09.10 個人投資家向け会社説明会
2013.08.05 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2014.06.21 第42回 定時株主総会
2013.05.24 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(平成25年3月期)
2013.05.14 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)